Структура та управління НВК

Структура та управління НВК (витяг зі статуту НВК)

1.8. Навчальний заклад складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України, та власним статутом.