Статут учнівського самоврядування

Статут Учнівського самоврядування Зяньковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Рада Міністрів Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю , попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування загальноосвітньої школи.

Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.
Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства , гласності , демократизму.
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.
Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.
Стаття 7. Символами учнівського самоврядування Зяньковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є прапор учнівського самоврядування, герб учнівського самоврядування та гімн учнівського самоврядування.

Права, свободи та обов’язки

Стаття 8. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 9. Особистість кожного , хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права , ображати честь і гідність.
Стаття 10. Образою честі й гідності кожного , хто навчається в школі, є будь-які дії чи слова , що принижують честь , гідність іншої людини.
Стаття 11. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 12. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний :
пройти курс навчання в школі;
подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
Стаття 13. Учень має право. щоб урок закінчувався одразу після дзвінка на перерву.
Стаття 14. Учень має право на свободу думки та слова. на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
Стаття 15. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
Стаття16. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, гуртки – на свій вибір.
Стаття17. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
Стаття 18. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів учнівського самоврядування школи.
Стаття19. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття20. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи , вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи. подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування школи.
Стаття21. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Стаття22. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.
Стаття23. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Вибори

Стаття 24. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.
Стаття 25. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами.
Стаття 26 Президент обирається таємним голосуванням на перервах, до і після уроків.
Стаття 27. Вибори проводяться один раз в два роки.
Стаття 28. Днем виборів слід вважати третю середу лютого.
Стаття 29. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.
Стаття 30. Право бути обраним має право кожен учень 8-10 класів.
Стаття 31. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.
Стаття 32. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.
Стаття 33. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.
Стаття 34. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента.
Загальні учнівські збори школи
Найвищим органом Учнівського самоврядування школи є загальні учнівські збори школи.
Загальні учнівські збори школи скликаються 2 рази на рік.
Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Рада Міністерств

Стаття 35. Рада Міністрів організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Стаття 36. Рада Міністрів контролює роботу старост класів.
Члени Ради Міністерств можуть бути присутніми на засіданні Педагогічної Ради школи.
Стаття 37. Староста – це учень, який слідкує за дотриманням учнями,
викладачами та працівниками школи законів у межах класів, сприяє організації життя класного колективу.
Стаття 38. Старосту обирає класний колектив або призначає класний колектив.
Стаття 39. Староста звітує перед Президентом школи, класним керівником, адміністрацією школи.
Стаття 40. Члени Ради Міністрів – Міністри – керують роботою окремих міністерств.
Стаття 41. Члени Ради Міністерств особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.
Стаття 42. Члени Ради Міністерств збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах Ради Міністерств.
Стаття 43. Члени Ради Міністерств представляють своїм класам звіти роботи.
Стаття 44. Представник Президента є правою рукою Президента.
Стаття 45. Представник Президента за відсутністю Президента виконує його обов′язки.
 Стаття 46. Представник Президент допомагає виконувати Президенту його обов′язки.
Стаття 47. Представник Президента щохвилини готовий взяти на себе обов′язки Президента.
Стаття 48. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів самоврядування.
Стаття 49. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути правління.
Стаття 50. Секретар Президента протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.
Стаття 51. Секретар Президента веде листування.
Стаття 52. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до учнівського самоврядування.
Стаття 53. Міністри піклуються про молодших школярів.
Стаття 54. Міністри залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.
Стаття 55. Міністри готують творчі виставки учнів.
Стаття 56. Міністри у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.
Стаття 57. Міністри організовують у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.
Стаття 58. Міністри організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.
Стаття 59. Міністри надають посильну допомогу класним керівникам.
Стаття 60. Міністри співпрацюють з міністерством культури та дозвілля. охорони здоров’я та спорту.

Президент Учнівського самоврядування

Стаття 61. Президент є головою Учнівського самоврядування школи.
Стаття 62. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.
Стаття 63. Президент призначає організаторів міністерств, а також безпосередньо корегує і спрямовує роботу міністрів.
Стаття 64. Президент видає укази про створення об′єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
Стаття 65. Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.
Стаття 66. Президент може призупинити рішення Ради Міністерств і домагатися його перегляду.
Стаття 67. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист учнів школи.
Стаття 68. Президент звітується перед Радою Міністерств . Рада Міністерств може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень закону.
Стаття 69. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Стаття 70. Президент складає таку присягу:
«Я, (ім’я та прізвище), волею учнів школи обраний Президентом учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».
Стаття 71. Президент планує і веде збори Ради Міністерств.
Стаття 72. Президент розподіляє завдання між членами
Ради Міністерств.
Стаття 73. Президент співпрацює з директором школи та радником Ради Міністерства самоврядування.
Стаття 74. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.
Стаття 75. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників Учнівського самоврядування в школі.
Стаття 76. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента учнівського самоврядування. Повноваження Президента учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Прикінцеві положення

Стаття 77. Статут набуває чинності з дня його прийняття.
Стаття 78. День прийняття статуту учнівського самоврядування є загальношкільним святом-днем статуту учнівського самоврядування.

Перехідні статті

1. Правління корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.
3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.
4. Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника школи-без винятків.