Правила прийому до НВК

Правила прийому до НВК (витяг зі статуту НВК)

2.5. Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  — заяви батьків або осіб,  які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а  також свідоцтва про народження  (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів (вихованців) до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері освіти  зразка.

2.6. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня розробляється і затверджується директором навчального закладу.