Органи управління НВК

Органи управління НВК (витяг зі статуту НВК)

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється  його засновником.

4.2. Керівництво і контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється структурним підрозділом місцевої адміністрації з питань освіти.

4.3. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти  є загальні збори.

4.5. У  період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.